Udskrift af www.Get2Press.dk d. 19 juni 2018 kl. 06:16:51
Pressemeddelelse udsendt d. 7 marts 2017

Boknyhet! Evolusjonens kilder - Fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse

Evolusjonsdebatten har sporet av i konflikten mellom ultra-darwinister og kreasjonister. Her er en bok som kan løfte debatten opp på sporet igjen.

Evolusjonen er et faktum. Men Darwins forklaring til evolusjonens drivkrefter (naturlig utvalg blant tilfeldige variasjoner) er neppe det siste og fullstendige ord om den saken. Så vel empiriske funn som nyere teoriutvikling peker imot et mer komplekst bilde. Denne boken går inn på de sentrale trekk i dette bildet.

På slutten av sitt verk ”Artenes opprinnelse” hevder Darwin at utviklingen av ”høyerestående dyr” følger direkte av ”naturens krig, hungersnød og død”. Senere kom han i tvil om denne mekanismen kunne gi opphav til et fremskritt i evolusjonen. I stedet for å lete etter andre drivkrefter som virker inn, valgte Darwin å så tvil om begrepet ”høyere utvikling”. Slik lot han kartet trumfe terrenget. Denne boken løfter frem historikken og argumentene!

Om evolusjonen derimot er målrettet, burde vi forvente at det viste seg i bestemte trender i livets utvikling. I Evolusjonens kilder påvises og drøftes slike megatrender. Fire drivkrefter eller kilder for evolusjonen klarlegges: arv, miljø, autonomi-impuls og arketype. Disse relaterer seg til hver av tidens fire aspekter: fortid, nåtid, fremtid og det evige nå.

Boken utforsker om det er mulig å få en helhetlig forståelse av evolusjonen, som integrerer de ulike synsmåtene. Den gir forståelse i bredden og i dybden, snarere enn en rent logisk forklaring. Den er skrevet for alle som er åpne for nye tanker rundt evolusjonens gåter.

I sum fremstår et helhetlig bilde av evolusjonen, som integrerer Darwins teori med en åndelig dimensjon.


Om forfatteren: Trond Skaftnesmo (f. 1959) er naturforvalter fra NMBU og filosof fra UiO. Han har forfattet flere bøker i grensefeltet biologi/filosofi, blant annet Frihetens biologi (2000), Genparadigmets fall (2005) og Bevissthet og hjerne (2009), samt to bøker innenfor vitenskapsteori og vitenskapshistorie: Evidensbasering (2013) og Det kartesianske fangenskap (2015). Hans siste bok var essaysamlingen Alle ting taler (2016).Yderligere information
Flux forlag
Trine-Line Biong

Tlf: 936 13 621
trineline@flux.no
www.flux.no


Artiklen kan findes på adressen: http://www.get2press.dk/default.asp?show=showpm&pmid=9631